PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 16 de juliol de 2023

Jesús, en parlar de l’acolliment de la Paraula de Déu per part dels homes, fa servir unes realitats naturals que ens són ben conegudes: “Arran del camí”, “terreny rocallós”, “entre els cards”, “la terra bona”… Ell vol que entenguem que la Paraula de Déu és com una llavor que pot ser rebuda de manera diversa. El que ell vol és que sigui rebuda amb un cor acollidor i poder així oferir- la a tothom. Ell identifica la terra amb la capacitat humana d’acollir la llavor. J.D.