PER PENSAR

Publicat al Dissabte, 1 de juliol de 2023

Tota persona té dret que regni en el medi social i internacional un ordre que permeti d’assolir amb plena eficàcia els drets i les llibertats enunciats en aquesta declaració.

Declaració dels Drets Humans. Article 28