PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 21 de maig de 2023

La festa d’avui ens ajuda a comprendre millor la Pasqua de Jesús, i la nova dignitat a la qual tindrem accés si sempre restem units a ell. L’Evangeli acaba avui amb encàrrec fet als amics, Jesús digué: “Aneu a convertir els pobles…” No és Jesús qui se’n va, són ells, els amics, que s’han de posar en moviment i baixar de la muntanya, per passar a evangelitzar, ells seran els qui faran visible la seva presència en el món dels homes.
Jesús els havia advertit que no els deixaria sols: “Jo seré amb vosaltres cada dia, fins a la fi el món.” La taca específica dels cristians, inserits en l’Església, és la de ser signes reveladors de la presència amorosa de Déu en el món, i apropar tothom a la persona de Jesús. No es tracta només de ser bona persona i no fer disbarats, cal que els creients siguin, en la vida real, testimonis compromesos del Regne de Déu.
El text evangèlic fa notar un detall molt important, diu: “Alguns dubtaven.” És possible que el dubte ens vingui per camins diversos, com poden ser: la nostra limitació per poder mantenir viva tothora la fidelitat al Senyor; per ser acollidors dels germans que necessiten un cop de mà i defensar la seva dignitat. També és possible que, gràcies a Déu, la nostra persona hagi ajudat algú a descobrir la persona i la llum del ressuscitat. J. D.