PER PENSAR

Publicat al Dissabte, 13 de maig de 2023

Els joves parlen d’espiritualitat a Cristianisme i Justícia
L’espiritualitat té a veure amb trobar sentit a tot d’allò que fem i vivim, i amb la possibilitat de prendre decisions des de la profunditat. Es qüestionen si es pot viure una espiritualitat sense ser creient, i reflexionen sobre la connexió entre l’espiritualitat i la fraternitat. Expliquen dificultats que s’han trobat, i que identifiquen amb l’individualisme o la manca d’espais i temps per a un mateix i per a cultivar la interioritat. Reivindiquen la necessitat d’obrir-se als altres i al món, de prendre consciència dels límits, i parlen de la relació de l’espiritualitat amb l’activisme i la implicació social, o amb les experiències de sofriment i de dol viscudes.