PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 16 d'abril de 2023

Durant cinquanta dies la comunitat cristiana viu el “temps de Pasqua”. És un bon temps per deixar-se il·luminar per la llum que ve de la victòria de Jesús. La Pasqua no és un espectacle, sinó una experiència que celebra la vida de Crist, que és, alhora, la nostra victòria, en la mesura que la fe és comunió de vida amb ell.
Des del dia mateix de Pasqua, la vida dels amics de Jesús va començar a transformar-se. El pas renovador del ressuscitat entre ells els va arrancar del passat. Des de llavors, viurien del seu Esperit, és així com va néixer l’Església… J.D