PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 26 de febrer de 2023

L’Esperit il·lumina el camí de l’Església, sempre. De fet, no és només la llum dels cors, és la llum que orienta l’Església: aclareix, ajuda a distingir, ajuda a discernir. Per això cal invocar-lo sovint; fem-ho també avui, a l’inici de la Quaresma. Perquè, com a Església, puguem tenir temps i espais ben definits, comunitats, instituts i moviments ben organitzats; però, sense l’Esperit, tot queda sense ànima. No n’hi ha prou amb l’organització: és l’Esperit qui dona vida a l’Església. L’Església, si no li prega i no l’invoca, es tanca en ella mateixa, en debats estèrils i esgotadors, en polaritzacions esgotadores, mentre la flama de la missió s’apaga. És molt trist veure l’Església com si fos un parlament; no, l’Església és una altra cosa. L’Església és la comunitat d’homes i dones que creuen i anuncien Jesucrist, però moguts per l’Esperit Sant, no per les seves pròpies raons. Sí, s’utilitza la raó, però ve l’Esperit a il·luminar-la i a moure-la. L’Esperit ens fa sortir, ens empeny a anunciar la fe per confirmar-nos en la fe, ens empeny a anar en missió per retrobar qui som. Per això l’Apòstol Pau recomana: «No apagueu l’Esperit» (1 Ts 5,19), no apagueu l’Esperit. Preguem sovint a l’Esperit, invoquem-lo, demanem-li cada dia que encengui en nosaltres la seva llum. Fem-ho abans de cada reunió, per convertir-nos en apòstols de Jesús amb les persones que trobarem. No apagueu l’Esperit en les comunitats cristianes ni dins de cadascun de nosaltres. Papa Francesc.