PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 29 de gener de 2023

Benaurats els qui creen llocs de treball perquè els altres puguin treballar i menjar, perquè ells seran justos. Benaurats els empresaris que aprofiten els moments favorables de l’economia, no només per recollir beneficis, sinó també per crear nous llocs de treball, fomentar l’ocupació i permetre salaris justos, en temps de crisi. AM.