PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 22 de gener de 2023

Actualment, cal una profunda experiència de la fe cristiana, arrelada en la pregària; una formació sòlida dels continguts de la fe, tenint en compte aspectes intel·lectuals, pastorals, humans i espirituals perquè quan no es té aquesta formació un acaba sent assimilat per la cultura dominant. Es necessiten cristians que visquin la seva fe unida a l’Església, és indispensable caminar junts. F.C.