Per pensar

Publicat al Dimecres, 10 de maig de 2017

Quan reso faig com els nens, jo simplement dic a Déu, el que vull dir-li i ell sempre m’entén.

Santa Teresa de Lisieux