PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 20 de novembre de 2022

Escoltar la Paraula de Déu ens porta sobretot a valorar l’exigència de viure d’acord amb aquesta llei «escrita en el cor» [Rm 2, 15]