PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 25 de setembre de 2022

De la Carta del Sr. Bisbe enviada a tots els preveres i diaques del Bisbat el dia 23 de
setembre de 2022.
El motiu d’aquesta comunicació és urgir-vos a la vostra generositat fraternal, dins de les
vostres possibilitats, per ajudar a les celebracions de l’ Eucaristia i dels sagraments o
sagramentals en aquelles parròquies que el rector o vicaris estiguin cridats a l’Assemblea
Sinodal.