PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 10 de juliol de 2022

La humilitat, també present en la litúrgia
Com en tot i en qualsevol circumstància, també la celebració litúrgica pot caure en la temptació de l’ostentació, de la càrrega d’elements que són signe de superioritat o de domini sobre les persones, d’actuacions imperades per l’orgull o d’un llenguatge que discrimina i fins i tot fereix la sensibilitat de la gent. Actituds com aquestes i d’altres que també es donen amb freqüència quan la comunicació no és sincera ni de fàcil comprensió. La solució està en una pastoral de proximitat regida per aquella senzillesa que apropa les persones, fa que es comprenguin i s’entenguin, i l’ambient sigui agradable i de participació, on faci ganes de tornar-hi una i altra vegada fins a gaudir d’un clima celebratiu i enriquidor que sigui afavorit des de tots els nivells de procedència.
Per què humilitat a la litúrgia? Perquè és l’actitud evangèlica més preuada que es capta amb facilitat. Aquest és un element essencial perquè la comunitat visqui la humilitat d’una fe que celebra i es transmet amb els valors evangèlics, més encara, si aquests van omplint de contingut cada trobada.
Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca