PER PENSAR

Publicat al Dilluns, 16 d'octubre de 2017

Sovint la llavor del sembrador es troba amb l’aridesa del nostre cor, i fins i tot quan és acollida, corre el risc de romandre estèril. Com acollim la llavor sembrada en nosaltres? Amb quina disposició la fem créixer ?

De Paraula i Vida 2017