PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 20 de març de 2022

Sant Josep és un dels sants que més notorietat pren amb el pas dels segles. Des del segle XVI és el patró dels fusters; més endavant ho serà d’altres professions, com els pregoners, els aiguaders.. i actualment és patró de l’Església Universal i dels seminaris. El papa Francesc va signar, el desembre de 2020, la Carta apostòlica Patris corde (Amb cor de pare), (que vam aprofundir per l’Advent) i va dedicar tot l’any 2021 a Sant Josep. En el document, el Sant Pare destaca que Josep és el pare en la tendresa, el pare en l’obediència, el pare en l’acolliment, el pare del coratge creatiu, el pare treballador, i el pare a l’ombra, des d’un eloqüent silenci. Simbolitza l’home treballador que ensenya l’ofici als seus fills, la persona que promou el respecte i el coneixement dels principis del judaisme dins la família, el pare bondadós i amatent d’una família i, per damunt de tot, és l’home just.