PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 6 de febrer de 2022

La pandèmia ha posat en relleu l’entrega i la generositat d’agents sanitaris, voluntaris i voluntàries, treballadors i treballadores, preveres, religiosos i religioses que, amb professionalitat, abnegació, sentit de responsabilitat i amor al proïsme han ajudat, cuidat, consolat i servit tants malalts i els seus familiars.