PER PENSAR

Publicat al Dissabte, 1 de gener de 2022

En els moments que vivim com Església, més que cercar remeis de pervivència hem de perfilar la substància mateixa de la nostra fe (X.M.)