PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 1 d'octubre de 2017

La pau podrà ser justa i durable només si es recolza en el diàleg lleial entre parts iguals, en el respecte a la identitat i de la història de cadascú, en el dret dels pobles a la lliure determinació del seu destí, de la seva independència […]. No pot haver-hi excepcions!” Joan Pau II. 1997