PER PENSAR

Publicat al Dissabte, 3 de juliol de 2021

El Papa Francesc comentant la Carta als Gàlates
Que en són d’inescrutables els camins del Senyor! El toquem cada dia amb la mà, però sobretot si pensem en els moments que el Senyor ens ha cridat. No hem d’oblidar mai el moment i la manera com Déu ha entrat en la nostra vida: mantenir fixat en el cor i en la ment aquella trobada amb la gràcia, quan Déu ha canviat la nostra existència.(…) Ell teixeix la nostra història, la història de cadascun de nosaltres: Ell teixeix la nostra història i, si nosaltres corresponem amb confiança al seu pla de salvació, ens n’adonem. La crida comporta sempre una missió a la qual estem destinats; per això ens demana que ens preparem seriosament, sabent que és Déu mateix qui ens envia, Déu mateix que ens sosté amb la seva gràcia. Germans i germanes, deixem-nos guiar per aquesta consciència: la primacia de la gràcia transforma l’existència i la fa digna de ser posada al servei de l’Evangeli.