PER PENSAR

Publicat al Dissabte, 26 de juny de 2021

El Papa Francesc comentant la Carta als Gàlates
De fet, no falten avui en dia, predicadors que, sobretot a través dels nous mitjans de comunicació, poden pertorbar les comunitats. No es presenten abans que res per anunciar l’Evangeli de Déu que estima l’home en Jesús Crucificat i Ressuscitat, sinó per reiterar amb insistència, com a autèntics i veritables “guardians de la veritat” – ells s’anomenen així -, quina és la millor manera de ser cristians. I afirmen amb força que el veritable cristianisme és el que ells presenten, identificat sovint amb algunes formes del passat, i que la solució a les crisis actuals és tornar enrere per no perdre l’autenticitat de la fe. Fins i tot avui, com llavors, hi ha la temptació de tancar-se en algunes de les certeses adquirides en tradicions passades. Però com podem reconèixer aquesta gent? Per exemple, una de les característiques d’aquest mode de procedir és la rigidesa. Davant de la predicació de l’Evangeli que ens fa lliures, que ens fa alegres, ells són rígids.