PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 30 de maig de 2021

Quan fem el senyal de la creu diem: “En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant”. És una bona manera d’expressar que el misteri de la Trinitat ens concerneix, que podem ser-ne impregnats!
Cal recordar que el nom no és simplement una apel•lació ni una fórmula: el nom, en l’antiguitat semítica, expressa la personalitat d’algú, la seva riquesa de vida. (M.D.).