PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 11 d'abril de 2021

Jesús al centre, no només dels deixebles, sinó el centre de les nostres comunitats, de la nostra comunitat. A Ell ha d’anar adreçada la nostra mirada, perquè no perdem el nord.