PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 21 de febrer de 2021

S’ha dit que les crisis profundes tenen la virtut de posar les coses al seu lloc, de depurar tot allò superflu i deixar només el que és essencial. No és impossible que això acabi passant en la situació actual, tant de bo. Ara bé, per tal que d’aquesta pandèmia en surti una societat més humana, primer és imprescindible que aquesta mateixa societat sàpiga distingir les coses supèrflues de les realment essencials. (E.B.)