PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 18 d'octubre de 2020

Ara més que mai, hem de tenir cura de la qualitat de les celebracions de l’eucaristia. Tot i els mitjans senzills de que disposem i les limitacions que comporta l’alerta sanitària, hem de procurar que les celebracions tinguin qualitat en les lectures, els cants, les pregàries, l’homilia i el signes, de manera que afavoreixin una participació entenedora i joiosa.