PER PENSAR

Publicat al Dissabte, 3 d'octubre de 2020

El pensament occidental s’ha construït d’esquena al patiment, al dolor, a la finitud i a la mort, d’esquena, en definitiva a la vulnerabilitat. És molt urgent recuperar i construir relats de vulnerabilitat per neutralitzar el discurs neoliberal monocultural. Crec que la pandèmia ens en fa prendre consciència. J.L.