PER PENSAR

Publicat al Dissabte, 26 de setembre de 2020

Amb la presència persistent i universal del coronavirus, les certeses del progrés científic al que havíem confiat la nostra sort s’han esvaït. Els sistemes polítics i econòmics que semblaven garantir benestar i seguretat per a tothom han trontollat greument. La relació amb els altres s’ha vist marcada pel temor i la sospita davant d’un possible contagi. La por a la mort i a la malaltia ens han posat davant d’interrogants que ja no estàvem acostumats a afrontar… Però com a creients hem d’ajudar a viure-ho amb maduresa i confiança. L.E.D.V.