PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 8 de març de 2020

El passat ha passat, el que ha de venir no sabem què serà, fem bé el present”
Sor Maria Rafaela LLadó