PER PENSAR

Publicat al Dimarts, 25 de febrer de 2020

Escrit recollit a la llibreta que vam deixar al costat del Pessebre a l’Ajuda:
Gràcies per aquest espai de silenci, llum i pau.