PER PENSAR

Publicat al Dimarts, 11 de febrer de 2020

Alguns escrits recollits a la llibreta que vam deixar al costat del Pessebre a l’Ajuda:
Gràcies per compartir la vostra fe portant aquest pessebre. Que el Senyor ens guardi de tot mal.
Gràcies per tot allò bo que tenim. Perdó per no saber com millorar aquest món.