Per a pensar

Publicat al Diumenge, 26 de març de 2017

Dissabte 25 – Anunciació

1986: Donato Mendoza, delegat de la Paraula i companys, màrtirs de la fe entre els seus
germans pobres de Nicaragua.
2002: Absolució de Safiya Hussaini, nigeriana condemnada a morir per lapidació.

(De la pàg. 89 de l’ “Agenda Llatinoamericana 2017: Ecologia integral. Reconvertir-ho tot”).