Per a pensar

Publicat al Diumenge, 26 de febrer de 2017

“…A Barcelona havia sentit sostenir d’una manera aferrissada que l’únic agressor de la guerra (1914-18) havia estat Alemanya. A París… les responsabilitats de la guerra començaven a veure’s… d’una manera molt més vasta.” (Pla, Josep, “Notes sobre París”, Destino, Barcelona, 2a edició,1971, p. 35 (Obra completa de Josep Pla, IV).