Per a pensar

Publicat al Diumenge, 22 de gener de 2017

Quant més es veneren en un Estat les riqueses i les persones riques, menys valor es dóna a l’excel·lència i  les persones bones.

Plató (427-347 a C).