Per a pensar

Publicat al Dissabte, 17 de desembre de 2016

“Qui no viu per servir no serveix per a viure”.
Papa Francesc