Per a pensar

Publicat al Diumenge, 4 de desembre de 2016

El que realment mata l’home és la rutina; el que el salva és la creativitat, és  a dir, la capacitat  per entreveure i rescatar la novetat. Si mirem bé, tot és sempre nou i diferent. No hi ha res de res que ara sigui com fa un moment. Participar d’aquest  canvi continu que anomenem vida, ser-hi, és l’única promesa sensata de felicitat.

P.d’O.