Per a pensar

Publicat al Diumenge, 6 de novembre de 2016

La meva aportació econòmica

Diumenge vinent celebrem la Diada Germanor i com cada any farem la col·lecta extraordinària a totes les misses. Un bon moment per pensar quina és la col·laboració econòmica que cada un fa a l’església. Cada vegada hauríem de ser més responsables i conseqüents en aquest aspecte. No podem posar a la col·lecta els cèntims d’euro que em fan nosa o que guardem per al diumenge o agafar el sobre i deixar-lo al banc sense res a dins o entregar-lo buit. Sí que ho podem fer! Però no té massa sentit si som responsables i ens estimem l’església, encara que tingui fama  de ser rica. La nostra parròquia s’esforça per ser el màxim de transparent en el resultat de les col·lectes i el Full, cada setmana ho publiquem a l’Espurna, així com l’estat de comptes de cada any. Les despeses són importants i sempre us les exposem. A més de les despeses ordinàries, aquest any la major despesa la tenim amb les obres de reforma del Centre Parroquial, que no es veuen encara des del carrer però que han canviat totalment la part del darrera, la caixa escènica, lavabos i vestidors amb tot el que necessita avui una sala d’aquestes característiques. Gràcies al Consell d’Economia i Patrimoni, aquesta tasca no recau exclusivament sobre el rector sinó que es fa més parroquial i més qualificada.  I ho agraïm. Igualment com agraïm ja la vostra aportació responsable de diumenge vinent.