Per a pensar

Publicat al Dissabte, 22 d'octubre de 2016

Avui tenim més llibertat però menys alegria.

Tenim més menjar però menys nutrició

Són temps en què a moltes llars entren dos sous però augmenten els divorcis

Temps de cases molt boniques però de llars desfetes.

   Del llibre de Catequesi familiar