Per a pensar

Publicat al Dissabte, 8 d'octubre de 2016

“Avui tenim més compromisos, però menys temps.

Tenim més coneixements, però menys criteri.

Tenim més medicaments, però menys salut.”

Del llibre de Catequesi familiar