Per a pensar

Publicat al Dissabte, 1 d'octubre de 2016

Avui tenim edificis més alts i autopistes més amples, però temperaments més curts i punts de

vista més estrets.

Gastem més, però gaudim menys.

Tenim cases més grans però famílies més petites.

(Del llibre de Catequesi familiar)