Per a pensar

Publicat al Dissabte, 24 de setembre de 2016

“Abans de parlar penseu si el que direu és veritat, és caritatiu i  és oportú”.

Lanza del Vasto