Per a pensar

Publicat al Divendres, 19 d'agost de 2016

Avui en lloc d’un pensament una qüestió  pràctica:

Fa referència al que es recull a la caixeta del Full Diocesà i l’Espurna. Ja veieu que

gairebé cap setmana arribem al mínim que hauríem de recollir si tothom hi posés la

quantitat indicada que és 0,70€. Aquesta setmana és molt gran la diferència.

Cal tenir en compte que a la caixeta cada setmana hi ha força peces d’1 euro, que

vol dir algú dóna més del que toca. Per corregir això, potser seria bo de donar el Full

i l’Espurna per subscripció. Penseu-ho.