Per a pensar

Publicat al Dissabte, 13 d'agost de 2016

L’orde de Santa Clara es va fundar el 1212,  igual que el dels Franciscans.  El seu

hàbit és marró o negre, toca i cordó blanc. La seva regla seguia inicialment

instruccions molt simples, dictades per Sant Francesc: pobresa estricta, dedicació a la

pregària, la contemplació i el servei als altres. El 1215 les observances es van adaptar

a les de la Regla de Sant Benet, ja que el Vaticà va  prohibir noves regles d’ordes

religiosos. El 1218 el cardenal Ugolino dei Conti di Segni (futur Papa Gregori IX), va

reformular la regla i va dictar la clausura  de les monges. Finalment, la mateixa Santa

Clara va revisar la regla i va redactar l’única que ha escrit fins avui una dona.