Per a pensar

Publicat al Dissabte, 6 d'agost de 2016

El qui està en l’error intenta imposar-lo als altres. El qui té la veritat s’esforça en aplicar-la a sí mateix. És el senyal que no enganya. L. C.