Per a pensar

Publicat al Dissabte, 4 de juny de 2016

Aquests dies que anem acabant les catequesis i sessions de formació va bé recordar el que ens diu el Directori de la Parròquia i de l’Arxiprestat  de la Conferència Episcopal Tarraconense sobre la formació:

  1. Les parròquies han de vetllar per la formació continuada dels fidels. De totes maneres, moltes instàncies de formació anirà bé que siguin assumides per l’arxiprestat, o fins i tot per diversos arxiprestats, perquè així seran més eficaces.
  2. La formació continuada de tots els qui estan actius en la pastoral —sense excloure els preveres malgrat que tinguin formacions específiques a nivell diocesà—, com també la preparació dels nous agents de pastoral, en especial de cara a exercir ministeris concrets, pot ser feta des de moltes instàncies. A l’arxiprestat correspondrà conèixer aquestes instàncies formatives i veure quines llacunes poden i deuen ser omplertes des del mateix arxiprestat. Pot constituir-se un equip arxiprestal que se’n faci responsable i tingui present, també, la formació de tots els fidels de les seves parròquies.

Quan no es faci a nivell arxiprestal cal que ho fem a nivell de parròquia.