Per a pensar

Publicat al Diumenge, 22 de febrer de 2015

La misericòrdia és una actitud bondadosa de compassió vers l’altre, generalment de l’ofès vers l’ofensor o des del més afortunat vers el més necessitat.

Del Missatge del papa Francesc. Quaresma 2015
Per a superar la indiferència i les nostres pretensions d’omnipotència, vull demanar a tots que aquest temps de Quaresma es visqui com un camí de formació del cor, com va dir Benet XVI ( carta encíclica Deus caritas est, 31). Tenir un cor misericordiós no significa tenir un cor dèbil. Qui vulgui ser misericordiós necessita un cor fort, ferm, tancat al temptador, però obert a Déu; un cor que es deixi impregnar per l’Esperit i guiar pels camins de l’amor que ens porten als germans i germanes; en definitiva, un cor pobre, que coneix les pobreses pròpies i ho dóna tot per l’altre.