Per a pensar

Publicat al Diumenge, 16 de novembre de 2014

Déu i Pare nostre, com ens agradaria

que un dia ens diguessis a nosaltres:

“Ets un administrador  bo i de tota confiança,

entra a celebrar-ho amb el teu Senyor”

Per això et vull agrair els béns que m’has confiat:

la nostra vida i la dels nostres germans,

la capacitat d’estimar-te i d’estimar-nos.

Ajuda’ns, Pare, a ser dignes de la confiança

i responsabilitat rebudes;

que sapiguem treballar els nostres propis talents

i valorar els dels nostres germans;

que no tinguem por de gastar la vida

posant-la al servei d’allò que val la pena;

que no hagis de dir-nos mai

que som servents ganduls i inútils.