Per a pensar

Publicat al Dissabte, 9 d'agost de 2014

El poble de Déu comença i avança en el camí  de la penitència de moltes i variades maneres.  Compartint els sofriments de Crist per la penitència, exercint  les obres de misericòrdia i de caritat, convertint-se  cada dia més segons  l’Evangeli, esdevé signe en el món de la conversió a Déu. Això l’Església ho expressa vivint i ho celebra en la seva litúrgia, quan els fidels es reconeixen pecadors i imploren el perdó de Déu i dels germans.

Ritual de la Penitència, Notes prèvies, 4