Per a pensar

Publicat al Dissabte, 19 de juliol de 2014

…La Unió Europea pot convertir-se també aquesta comunitat de valors amb una identitat compartida. En aquest procés, volem manifestar la rellevància del cristianisme com un dels eixos que han afaiçonat el tronc comú de la identitat europea, des d’una perspectiva no exclusivament confessional, sinó impulsora de valors ètics i culturals sobre el sentit de la vida, el concepte del be, de la justícia, especialment de la justícia social i la solidaritat, que poden ser àmpliament compartits a la pràctica malgrat que no es comparteixi la seva fonamentació metafísica. Tot i reconèixer, en massa etapes de la història, abusos de poder, negar-lo és renunciar a la mateixa ànima del continent…

Donem una ànima a Europa 4.5.2014