Per a pensar

Publicat al Dissabte, 5 de juliol de 2014

Feliços els qui confien fins on sigui,
els qui saben recomençar, els agraïts,
els suaus i delicats  amb els qui s’atansen,
els qui estimen i es deixen estimar,
els qui tenen les mans fàcils per a fer les paus,
els qui fomenten la comunicació i la solidaritat amb tothom .