“Ser pastors significa caminar davant, enmig i darrere del ramat” (Papa Francesc)  

Publicat al Dissabte, 13 de maig de 2017

 

Els Bisbes catalans reunits a Tarragona han publicat una nota sobre el moment que està vivint el nostre país i els plantejaments de futur que s’estan debatent, amb respecte per les diverses sensibilitats que es van expressant i demanen que es siguin escoltades les legítimes  aspiracions del poble  català, per tal que sigui estimada i valorada la seva identitat nacional, especialment la seva llengua pròpia i la seva cultura. Perquè això sigui possible cal que es mantingui un esperit de pacte i entesa que conforma el nostre tarannà més característic. També critiquen durament la corrupció que cal eradicar i que ens dol i ens avergonyeix.

Aquestes són algunes de les aportacions que fan els dotze bisbes reunits al Santuari de Loreto a Tarragona els dies 10 i 11 de maig. El text ha estat  acordat per unanimitat.

La Conferència Episcopal Tarraconense reitera el posicionament sobre el fet nacional que ha defensat els darrers anys: Ens sentim hereus, diuen, de la llarga tradició dels nostres predecessors, que ens portà a  afirmar la realitat nacional de Catalunya. Des d’aquesta tradició defensen la legitimitat moral  de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable  de les persones i dels poble, i que recerquin amb paciència la pau i la justícia. Reclamen també que es promogui tot allò que porta  un creixement i un progrés al conjunt de la societat, sobretot en el camp de la sanitat, l’ensenyament, els serveis socials i les infraestructures. I abans d’acabar recorden que el veritable progrés dels pobles exigeix també l’eradicació de la corrupció, que tant mal fa a la societat i que s’ha pogut convertir en quelcom natural. Citen el Document L’Església, servidora dels pobres (2015, n. 11) “és necessari  que es produeixi una veritable regeneració moral en l’àmbit personal i social  i una major estima pel bé comú, que sigui  un veritable suport per a la solidaritat amb els més pobres i afavoreixi una autèntica cohesió social”. Acaben demanant que siguem instruments de pau i concòrdia i no deixem de pregar Déu.