PASQUA

Publicat al Dilluns, 22 d'abril de 2019

Per què busqueu entre els morts aquell que viu?

No hi és, aquí:
ha ressuscitat.

BONA PASQUA!