Parròquia de Sant Martí de Centelles:

Publicat al Dilluns, 2 de gener de 2017

Moviment parroquial de l’any 2016

    Baptismes 3, 1 nena i 2 nens

    Matrimonis a la parròquia 0

    Enterraments 2, 1 dona i 1 home